COLLEGE OF WATER SCIENCES,BEIJING NORMAL UNIVERSITY

About Us

首页» English» About Us» Academic board

Academic board

[Academic Degrees Committee]
Chairman: Zhang Silong
Vice Chairman: Song Yonghui and Wang Guoqiang

Members: Teng Yanguo, Yang Shengtian, Yu Jingshan, Wang Hongqi, Dou Junfeng, Zheng Binghui, Zhou Yuexi and Li Fasheng

Secretary: Sun Wenchao